W pśedgódownem casu, gaž ten 1. adwent jo mimo, Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pšawidłownje pśewjedujo gódowny projekt za 3. lětnik w Serbskem muzeju w Chóśebuzu. Teke lětosa su se źiśi z pśisamem wšyknych šulow w Dolnej Łužycy wjaselili na toś ten wósebny woglěd do Města, źož su dejali se wót Janšojskego boga žognowaś a wobraźiś daś a sebje Serbski muzej woglědaś. K tomu bóžko dla tšacha natyknjenja z corona-wirusom njejo pśišło. Na pšosbu dweju šulowu smy se pak wupórali z Janšojskim bogom do Libanojc a Brjazyny. Kuratoŕka Serbskego muzeja, Christina Kliemowa, jo se ze źiśimi rozgranjała wó pśigótowanjach ku gódam, wulicowała wó gódach w Serbach, wó Janšojskem bogu a rozkładowała wósebnosći jogo drastwy. Pón jo Janšojski bog žognował źiśi a ceptaŕki a wobraźił jim ze słodkosćami. Źiśi, dłymoko gnute, su se wuźěkowali bogoju z gódownymi spiwami a basnjami.