Nowe wudaśe informaciskeje brošurki „Witaj – dar za Wašo góle“ jo wujšło. Wóno se wobrośujo na starjejšych, kenž se žyce za swójo góle južo w góletkowni a źiśowni wobstaranje w serbskej rěcy. Pśedstajaju se principy imersiwnego wótkubłanja pó koncepciji Witaj a naraźenja wó tom, kak deje starjejše swóje źiśi pódpěrowaś pśi jěsnem pśiswójenju serbšćiny.