Rěcny centrum WITAJ jo wudał z Lutk – słownick za lětniki 1-4 nowu pśirucnicu za bilingualnu WITAJ-wucbu. Jadna se wó jadnorěcnje dolnoserbski słownick za wuknjenje w pśedmjaśe serbšćina na zakładnych šulach, wósebnje pśi rownocasnem wužywanju z drugimi wucbnymi srědkami rěda Lutk. Słužy pak teke ako pomocnik w dalšnej bilingualnej wucbje, ako na pśikład we wěcnej wěźe a matematice. Wopśimjejo słowoskład wucbnicow Lutk, Wěcna wěda 2-4 a wobrazowych kórtkow Narska liška. Prědny słownickowy źěl póbitujo něźi 1.100 zakładnych wokablow a k tomu pśisamem 200 z fible znatych wobrazkow za wuknice a wukniki 1. a 2. lětnika. Južo zwucowane wuknjece wót tśeśego lětnika sem namakaju w drugem źělu wobšyrnjejšy słownick za pokšacane słowowe slěźarje. Ten źěl wopśimjejo něźi 2.700 słowow a nowe luštne a motiwěrujuce wobraze wót ilustratorki Kathariny Bußhoff ze znatymi póstawami z fible. Dodatny tśeśi źěl wobstoj z werbowych tabelow k pšawidłownym a njepšawidłownym werbam słownicka a słowneju lisćinowu ze zakładnymi gramatiskimi a matematiskimi zapśimjeśami. Słownick se pśedawa za 12,90 € w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a na intenetowem boce Ludowego nakładnistwa Domowina.