Chóśebuske wótźělenje RCW jo se 21. awgusta 2021 wobźěliło na prědnem serbskem literarnem a muzikowem swěźenju “Wortschätze : Drogostki ze słowami : Słowne drohoćinki” w Lubinje. Smy pśewjadli mały rěcny kurs za źiśi a dorosćonych. Źiśi su z pomocu wobrazowego materiala nawuknuli serbske  pomjenjenja za powěsćowe figury a zwěrjeta w Błotach. Wóni su teke móžnosć wužywali, krotki dialog zwucowaś. Dorosćone su zeznali wugronjenje serbskich zukow a wobroty wšednego dnja. Naše wobźělniki a wobźělnice su pśišli z Łužyce, z Hesseńskeje a z Bayerskeje. Někotare z nich su se pla nas teke informěrowali wó Serbach a serbskej rěcy.