Pód rubrikom „Materialije za šule“ stoje něnto wokablowe kórtki z Płomjenja k dispoziciji. Zajmce mógu se k wěstej temje toś te kórtki wólodowaś a serbske wokable zwucowaś.