W ramiku dalejwuwiśa webboka „Dolnoserbske spiwy“ jo se napšašowanje wótkubłaŕkow nast. doněntejšne wužywanje togo pórucenja pśewjadło. Mimo wjelikeje chwalby za toś ten webbok, za jogo natwaŕ a wopśmjeśa ako teke za jogo praktisku wužywabnosć we wšednem dnju w źiśowni, su se konkretne póstarki za dalšne wutwarjenje cynili. Tak su se wótkubłaŕki mjazy drugim žycyli produkciju eksistěrujucych spiwow na CD, karaoke-wersije, móžnosć downloada, wuźěłanje pśewóźowańskego zešywka a nowe spiwy k wótběgoju dnja. Se wě, až se wuslědki napšašowanja zapśimjeju pśi dalšnem wuwiśu togo projekta.