Lube źiśi,

wzejśo barwu a papjeru a namólujśo Wašo nejlubše zwěrje!

Pósćelśo nam Waše kreslanki až do 15. julija 2021. Pśipišćo mě, starstwo a adresu.