Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pyta zasej młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje rěcy – lěc w šuli abo we wólnem casu.

Comy jich póznaś a za jich angažement mytowaś! Togodla pódajśo nam pšosym mjenja młodostnych a napišćo teke, co wóni konkretnje gótuju. Dajśo nam mimo togo k wěsći, kak móžomy z nimi do kontakta pśiś (mejlkowa adresa).

Waše naraźenja zapódajśo až do 15. maja 2021:

Rěcny centrum  WITAJ
03044 Chóśebuz, Žylojska droga 39

faksowe cysło 0355/48 576-441
mejlka: katrin.lehmannojc@witaj.domowina.de