W prědnem wudaśu serbskego fachowego casopisa „Serbska šula“ 2021

  • cytaśo wobšyrnu rozpšawu wó źěłabnosći Rěcnego centruma WITAJ w zajźonyma lětoma pśi góźbje 20-lětnego wobstaśa našeje institucije,
  • pśedstajijomy nowu digitalnu dolnoserbsku wucbnicu, dolnoserbske wótsłuchańske knigły, ako tek dalšne górnoserbske materialije a źěłowe łopjena za wucbu serbšćiny.