Ku knigłam „Mój swět we wobrazach“ stoj wót něnta teke tekstowy zešywk k dispoziciji. We njom su wšykne słowa, sady, dialogi a špruchy napisane a to w dolnoserbskej a nimskej rěcy. Zešywk jo tak dobry pomocny srědk za wužywanje knigłow a zaběru z nimi. Dataja tekstowego zešywka jo na homepage Rěcnego centruma a jo teke k dostaśeju w Rěcnem centrumje Chóśebuz samem. Zešywk nic njepłaśi.