Wót 15. do 17. septembra 2020 jo se w Rěcnem centrumje WITAJ Chóśebuz wótměł prědny tśidnjowski intensiwny rěcnodidaktiski kurs za personal dnjownych pśebywanišćow, na kótaremž jo se źaseś wótkubłaŕkow wobźěliło. Na góźinskem planje su stojali muzika, źěło z tekstami, konwersacija, gramatika, rozšyrjenje słowoskłada a temy ze wšednego dnja w dnjownem pśebywanišću. Wobźělnicy su wjelgin spokojom z wucbu byli a su dali pokazki k móžnym temam za pśiduce dokubłanja.