Pśewjeźomy lětosa 7. raz intensiwne rěcno-didaktiske dalejkubłanje za wótkubłaŕki a wótkubłarje źiśownjow a hortow ze serbskorěcnymi pórucenjami. Terminy za planowane tśi pśeběgi su: 15.09. – 17.09., 29.09. – 01.10. a 20.10. – 22.10. Pó zwuconej wašni wuknu wobźělnice a wobźělniki w dwěma niwowowyma kupkoma – a to 8 wucbnych góźinow wob źeń. Až doněnta dajo cełkownje 37 pśizjawjenjow ze 16 źiśownjow a hortow.