Za wukniki 8. lětnika jo wujšła wucbnica za serbšćinu ako cuzu rěc – Pó droze 2. Wóna słuša nowej seriji wucbnych materialow, w ramiku kótarejež stej se južo wózjawiłej wucbnica a źěłowy zešywk Pó droze 1. Wucbnica jo se wudała w kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC). Awtory knigłow su Dietlind Lüdtkowa, Kathrin Kerštowa a Torsten Mak.

Wucbnica płaśi 16,90 € a se pśedawa w Smolerjojc knigłaŕni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu.