Wjele źiśi jo hyšći doma a žedno Płomje njedostawa. Togodla dajo něnto aprylske a majske wudaśe w interneśe.

To jo mjazy drugim w aprylskem numerje:

  • Feliks a Florian – Pótajmne źurja w šuli
  • fotowa reportaža w žorawach
  • fotowe gódańko za pśijaśele pśirody
  • rozpšawa wó ptaškowej swajźbje w měsćańskej hali a w žylojskem horśe
  • drogowańska rozpšawa wó šwicaŕskem měsće Chur