Dnja 05.03.2020 jo woglědał nowy statny sekretaŕ za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska Tobias Dünow do Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Wón jo krajny zagronity za nastupnosći Serbow. Referent Měto Nowak jo jogo pśewóźił. Pśez rozgrona ze sobuźěłaśeŕkami a sobuźěłaśerjami a prezentaciju didaktiskich materialijow, projektow a digitalneje wucbnice „Kšac po kšacu” jo dostał pśeglěd wó źěle Rěcnego centruma WITAJ. Statny sekretaŕ jo se teke zajmował za nadawki pśiducych lět nastupajucy serbskorěcnego wukubłanju a dalejkubłanju ceptaŕkow a ceptarjow a wótkubłaŕkow a wótkubłarjow.