Pětk 13. decembra swěśe serbske familije z Chóśebuza a wokoliny swóju gódownicku w Rěcnem centrumje.

Pśigótowane su wšake pśechwatanki za małe a wjelike. Comy teke gromaźe muzicěrowaś a spiwaś. A se wě wobraźijo Ruprajcht źiśam małe dariki.