23. a 24. maja 2019 stej se wótměłej w Budyšynje źiwadłowej dnja za wukniki zakładnych šulow z Górneje a Dolneje Łužyce. Mjazy wuknikami z Radworja a Ralbic su byli teke wukniki a wuknice z horta „Njewjerica“ w Žylowje a ze zakładneje šule w Janšojcach z wótkubłarkoma Beatu Wagneroweju a Aline Mummertoweju a ceptaŕku Kathrin Kerštoweju. Źěłarnju za dolnoserbske źiśi jo pśewjadł Měrko Brankačk, režiser a grajaŕ Nimsko – Serbskego ludowego źiwadła w Budyšynje, a to na wjelgin zajmnu a luštnu wizu. Źiśi su nejpjerwjej zwucowali gibanje na jawišću, powědanje z głosom, spiwy a rejki. Pón su se wósebnje zaběrali z kusom „Ptaškowa swajźba“, kótaryž su teke pokazali pětk, 24. maja, a to w dobrej dolnoserbšćinje. Na toś tom dnju su wšykne kupki pokazali swóje graśa. Teke naše dolnoserbske źiśi su byli wjelgin wuspěšne a su dostali mócny pśiklask. Stwórtk wjacor jo graśe „Mały Muk“ wót młoźinskego źiwadła było wósebne dožywjenje. Pětk wótpołdnja su se źiśi rozpalone za źiwadło a glucne wrośili domoj.