Smy wudali w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje (ABC) zwucowański zešywk „Pó serbsku! – Gramatiske zwucowanja/Grammatikübungen” wót Christiany Piniekoweje a Jura Šrejdarja. Zešywk jo myslony za wukniki a zajmce z tu- a wukraja, kenž kśě wobkněžyś dolnoserbšćinu. Knigły wopśimuju zwucowanja z rozwězanjami a teke zešywk z gramatiskimi pśeglědami ako pśidank. Zwucowański zešywk słuša ku knigłam „Pó serbsku! – Gramatika za wuknjecych/Grammatik für Lernende”, kótarež su wujšli łoni a jo pśiměrjony na pósrědnjanu w nich wědu z wobłuka gramatiki a rěcnych zjawow dolnoserbšćiny. Knigły se pśedawaju w Smolerjojc knigłarni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu a płaśe 11,90 €.