Slědujucej dalšnej zešywka w dolnoserbskej rěcy z woblubowanym wronom Rufusom stej něnto wujšłej: „Rufus a złoźej“ [Rufus und der Dieb] a „Cytańske zwucowanja“ [Leseübungen]. Toś tej ako teke zešywk „Rapak Rufus w zwěrjeńcu“ [Rabe Rufus im Tierpark] móžośo se kupiś w Smolerojc knigłarni w Budyšynje a w Lodce w Chóśebuzu.
Wron Rufus jawi se w jadnotliwych zešywkach cytańskego rěda nakładnistwa Cornelsen za zakładnu šulu. W nich se stawnje tšoj jadno tšojeńko wó toś tom šybałniku, kenž bydli w familiji ze źiśimi a dožywja luštne wěcy. Mimo lažkich tekstow, kótarež smy do dolnoserbšćiny pśestajili, wukniki mógu dopołnjowaś wšakorake zmysłapołne nadawki k cytanemu doma abo w šuli. Z tym mógu se sami kontrolěrowaś, lěc su zmysł teksta pšawje zrozměli.