Ku góźbje dokubłanja wótkubłaŕkow a wótkubłarjow 13. maja a 10. junija 2023 jo nastał nowy didaktiski material. Tematiski zarědnik „Glědaj, co tam łazy!“ wopśimjejo dwójorěcne wěcne teksty a fota k slědujucym insektam: mjatele, libele, bruki, pcołki, mroje a skócki. Wušej togo su w materialu powšykne informacije k insektam a pokazki za šćit insektow. Ako wudopołnjujucy material su pśidane wobrazowe kórtki, graśa, małe eksperimenty, rymy, spiwy a źěłowe łopjena za źiśi ako teke słownick.

Mimo intensiwnego zaběranja z toś tym materialom jo se na dokubłanju tematiski słowoskład zawjadł a we wšakich nadawkach skšuśił. Tak pśigótowany móžo pedagogiski personal temu ned do prakse pśesajźiś. Dokubłanje jo se, se wě, teke wužyło za wuměnu informacijow a nazgónjenjow.