Płomje – Ze zapalom za wuknikow serbšćiny

Za wuknikow a wuknice lětnikow 1 do 8

Jadnasćo razy za lěto bajki a tšojenja, comici, zajmnostki z cełego swěta, z pśirody a techniki, k tomu spiwy, recepty, žorty, gódańka a wobraze k wumólowanju: to jo Płomje, jadnučki serbski casopis za šulske źiśi mjazy 7 a 14 lětami w Nimskej.

Z napnětosću rěc wuknuś

Wopśimjeśa góźe se ako pśidatny material k wucbje. Casopis librujo se dermo šulam ze serbskim pórucenim, dokulaž wužywaju jen teke młoge ceptarje we wucbje. Casopis płaśi 0,60 Euro za lichu pśedań a lětny abonement płaśi 5,50 Euro. Płomje jo casopis za młodše a starše wukniki: pśez specifiske pórucenja zajmne za kužde starstwo wót 1. do 8. lětnika. Tak raźi se wuknjenje rěcy – z wjaselom.

Jadnotliwe eksemplary casopisa móžośo kupiś w Serbskej kulturnej informaciji „LODKA“.

Redaktor: Bernd Melcher | Kontakt: plomje@witaj.domowina.de