Serbske doma

Mjaztym až su zakładne šule hyšći w dosegajucej měrje w bliskosći bydleńskich městnow, serbskej gymnaziuma stej jano w městoma Chóśebuz a Budyšyn. Z toś teje pśicyny stej se internata załožyłej. Wónej póbitujotej wuknikam wót 5. do 12. lětnika serbske doma.

Ceło wědobnje serbski žywe byś

Pśebywanje w Dolnoserbskem internaśe zmóžnja wuknikam, serbšćinu w pśirodnem rěcnem rumje ako wobchadnu rěc dožywiś a wótpowědujucy jich indiwidualnemu rěcnemu niwowoju ceło praktiski we wšednem žywjenju nałožowaś – zgromadnje z młodostnymi samskego starstwa pśi wótwardowanju z boka serbskorěcnych wótkubłarjow. Pśi tom mógu wudopołnjaś swóje rěcne zamóžnosći a teke dalej wuwijaś swóju serbsku identitu.

Serbski se powěda – wšuźi

Mimo zgromadnego wobstaranja domacnych nadawkow powěda se serbski pótakem teke pśi warjenju, grajkanju, sportowanju, baslenju atd. Wósebnu gódnotu ma to za źiśi bźez serbskorěcneje familioweje slězyny, dokulaž mógu ju we wólnem casu wuknuś.
W Rěcnem centrumje WITAJ pśistajony team wótkubłarjow organizěrujo pśidatnje ze wšakimi partnarjami projekty we wólnem casu. Bźez internatnego městna młogim njetudejšym serbskim młodostnym njeby było móžno, póbitowanja zjawnych serbskich institucijow w měsće zawupytnuś, je zeznaś a towarišnostne žywjenje Serbow sobu dožywiś.