Materialije za źiśownje

Toś te materialije dostanjośo w Rěcnem centrumje WITAJ.

Wužywajśo pšosym skazański formular na kóńcu lisćiny.

Katalog kwalitatiwnych kriterijow k spěchowanju a pósrědnjenju serbšćiny w źiśecych dnjownych pśebywanišćach w Bramborskej

awtorka: Jadwiga Kaulfürstowa, adaptěrowane za Bramborsku: Gunda Heyderowa
2016, Rěcny centrum WITAJ
skaz. c.: P-0/277/16
šćitna płaśizna: 10,00 €

k downloadej

Chto som ja?

ilustrěrowane pówołańske gódańka
awtor: Mjertyn Špěrka
ilustracije: Ingrid Groschke
2016, Rěcny centrum WITAJ
skaz. c.: P-0/273/16

Mój pisany zwucowański zešywk

Zešywk wopśimujo zwucowanja k drobnej motorice a pśedzwucowanja za pisanje, licenje a koncentraciju.
awtorce: Wanda Wokowa, Michaela Hrjehorjowa
ilustracije: Martina Gollnick
dolnoserbski: Gunda Heyderowa
2015, Rěcny centrum WITAJ
skaz. c.: P-0/268/15
šćitna płaśizna: 1,50 €

Ptaški našeje domownje

wopisowanja a fota k 64 ptaškam
awtor: Marcus Kóńcaŕ
zestajenje a zawjeźenje: Gunda Heyderowa
fota: liche internetowe žrědła
2014, Rěcny centrum WITAJ
skaz. c.: P-0/251/14

Mójo śěło

rěcne jadnoty, graśa, spiw, źěłowe łopjena a wobrazowe kortki
awtorka: Simona Ćěslina
sobuźěło: Mila Nagorina
ilustracije: Gudrun Lenz
2014, Rěcny centrum WITAJ
skaz. c.: P-0/248/14

Bremeńske muzikanty

kólenowe knigły / Bajki pó Grimojc bratśach
awtor: Gerat Nagora
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
2. nakład 2012, Rěcny centrum WITAJ

Wobchadowe wótkubłanje

kólenowe knigły / Wobchadowe pšawidła a znamjenja, wobraze k wumólowanju 
awtorka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
2. nakład 2012, Rěcny centruma WITAJ

Wjelika rěpa

kólenowe knigły / pó rusojskej bajce 
awtorka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
3. nakład 2012, Rěcny centruma WITAJ

Glucny Hanzo

kólenowe knigły / bajki pó Grimojc bratśach
awtorka: Lowiza Reinškowa
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
3. nakład 2012, Rěcny centrum WITAJ

Wjelk a sedym kózletkow

kólenowe knigły / bajki pó Grimojc bratśach
awtorka: Lowiza Reinškowa
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
2. nakład 2012, Rěcny centrum WITAJ
skaz. c.: P-0/154/12-2

Insekty a pawki

brošurka A4, wěcne informacije a fota
awtorka: Gunda Heyderowa
fota: liche internetowe žrědła
2011, Rěcny centrum WITAJ

Swětnišćo

brošurka A4 / wěcne informacije, fota a ilustracije
awtorka: Gunda Heyderowa
fota: liche internetowe žrědła
ilustracije: Cornelia Mäffertowa, Germaine Dressel, Katrin Lehmannojc
2010, Rěcny centrum WITAJ

Cas ryśarjow

kólenowe knigły A4 / wěcne informacije, słowoskład, ilustracije
awtorka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Barbara Beger
2010, Rěcny centrum WITAJ

Sport – wuchadne pozicije

3 plakaty A2 / ilustrěrowane, wuchadne pozicije a pórikowe pśimnjenja
zestajarka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Barbara Beger
2010, Rěcny centrum WITAJ

Pimps a Wikingarje

mapa A3 / wobrazowe knigły
awtorka a ilustracije: Jenny Triebelojc
2009, Rěcny centruma WITAJ

Dinosawrijarje a druge zwěrjeta něgajstwa

zarědnik A5 / informacije a wobraze k 41 domrětym zwěrjetam
awtorka: Gunda Heyderowa
ilustracije: liche internetowe žrědła
2009, Rěcny centrum WITAJ

Mój pisany pśedšulski zešywk

Zešywk wopśimujo zwucowanja k drobnej motorice a pśedzwucowanja za pisanje, licenje a koncentraciju.
redakcija: Michaela Hrjehorjowa
dolnoserbski: Marcus Kóńcaŕ
ilustracije: Martina Gollnick
2008, Rěcny centrum WITAJ
šćitna płaśizna: 1,50 €

Piraty

mapa A3 / wobraze, teksty a słownick
awotorka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Jenny Triebelojc
2008, Rěcny centrum WITAJ

Lili a lutki

Wobrazowe knigły / bajkojte dožywjenja jadnog małeg źowča z lutkami,
awtorka: Ines Büttnerowa
ilustracije: Heinz Dereschkewitz
2008, Rěcny centrum WITAJ

Cycaki – Naš mały leksikon

mapa A4 / wopisowanja a fota k 49 cycakam, memory z někotarymi z tych zwěrjetow
awtorka: Gunda Heyderowa
fota: liche internetowe žrědła
2008, Rěcny centrum WITAJ

Rymowe póriki

mapa A4 / ilustracije k 74 rymowym słowam
zestajarka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Konrad Golz, Rosemarie Herrmannowa, Katrin Lehmannojc, Cornelia Mäffertowa u.a.
2007, Rěcny centrum WITAJ

WITAJ-film

DVD / Wabjeński film k dwójorěcnem kubłanju we WITAJ-projekśe  (8 Min.)
produkcija: MCS-Sachsen
2007, Rěcny centrum WITAJ

Zběrka materialijow za wótkubłarki

zarědnik A4 / Pśedšulske wótkubłanje, graśa, zaběry, spiwy, rymy basleńske źěła atd.
zestajarka: Gunda Heyderowa
awtorki: Kěta Wunderowa, sobuźěłaśerki RCW Chóśebuz, wótkubłarki WITAJ-kupkow
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
2003 ─2007, Rěcny centrum WITAJ

Witko wě wšykno!

zarědnik A4 / 10 scenow za pupkowe graśe, metodiske pokazki, rymy, spiwy, CD, wobraze, rucna pupka
awtor: Jandytar Hajnk
dolnoserbski: Gerat Nagora
ilustracije: Martina Gollnick, Rosemarie Herrmannowa
2006, Rěcny centrum WITAJ

Pśijaśel pśezpołdnice a druge serbske powěsći

mapa A4 / 10 wobrazow, 5 wěcnych tekstow, 5 powěsćow wó pśezpołdnicy, lutkach, błudniku, plonje a wódnem mužu
awtorka a ilustracije: Regina Herrmannowa
2006, Rěcny centrum WITAJ

Šwon Ferdinand trjeba pomoc

kólenowe knigły / Tšojeńko góleśowu, kótarejž pomagatej ranjonem šwonoju
awtorka: Ines Büttnerowa
ilustracije: Heinz Dereschkewitz
2004, Rěcny centrum WITAJ

Zběrka graśow

mapa A3 / kóstkowe graśa „W Błotach“, „Serbske nałogi“, „Serbske powěsći“, „Wodny muž“
zestajarka: Kathrin Šwjelina
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
2004, Rěcny centrum WITAJ

Myšy co se piś

mapa A4 / wobrazowe bajki, wumólowanki, dialogi, maski
awtorka a ilustracije: Mirelle Nagora
sobuawtor: Gerat Nagora
2003, Rěcny centrum WITAJ

Frycko a Lizka

pórědnik A5 / ilustracije k werbam a adjektiwam
zestajarka: Gunda Heyderowa
ilustracije: Cornelia Mäffertowa
2003, Rěcny centrum WITAJ

Lutki

informaciski zešywk za starjejšych a źiśi, wótkubłarki a wótkubłarje
wuchada styri raze wob lěto
Rěcny centrum WITAJ

Skazański formular

mě (dej se wupołniś)

e-mail (dej se wupołniś)

pśedmjat powěsći

powěsć

Ja som wobjadny/a z wuzjawjenim wó šćitu datow.
Zběrane daty se jadnučki za internu pótrjebu wužywaju (za how pódany zaměr). W žednom paźe njepśepódajomy zběrane daty na tśeśich.

Toś te materialije dostanjośo w Ludowem nakładnistwje Domowina.

Wužywajśo pšosym link k skazance.

Wumějom dwě rěcy

Nimsko-dolnoserbska pśirucka za wótkubłaŕki a wótkubłarje we WITAJ-źiśownjach
awtor a zestajaŕ: Gerat Nagora

wobźěłała a rozšyriła: Ingrid Hustetowa
wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ
1. nakład 2020, Ludowe nakładnistwo Domowina
ISBN 978-3-7420-2596-8
skaz. c.: 0/186/20-1W
płaśizna: 12,90 €

→ k skazance …

Serbske nałogi a wašnje

mapa A3 / z 10 ilustracijemi a wopisowanim
zestajiła a wobźěłała za dolnoserbske wudaće: Ingrid Hustetowa
ilustracije: Daša Dicová-Bacmaňáková
wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ
2006, Ludowe nakładnistwo Domowina
ISBN 978-3-7420-1297-5
skaz. c.: 0/119/06-1W
płaśizna: 9,90 €

→ k skazance …

Słuchaj, cytaj, wulicuj!

bogaśe ilustrěrowane knigły z rymami, tšojeńkami a bajkami
zestajiła a wobźěłała za dolnoserbske wudaśe: Wórša Šołćic
ilustracije: Maria Žureková, Daša Dicová-Bacmaňáková
wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ
2. nakład 2006, Ludowe nakładnistwo Domowina
ISBN 978-3-7420-1240-1
skaz. c.: 1/104/06-2W
płaśizna: 9,90 €

→ k skazance …

Mein sorbisches/wendisches Bildwörterbuch

bogaśe ilustrěrowany słownik z něźi 1000 zapśimjeśami zakładnego słowoskłada  w dolnoserbskej a nimskej rěcy
awtorka: Michaela Hrjehorjowa
dolnoserbski: Katrin Klemens
ilustracije: Konrad Golz
wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ
2. nakład 2004, Ludowe nakładnistwo Domowina
ISBN 978-3-7420-1170-1
Skaz. c.: 0/86/04-2
płaśizna: 12,90 €

→ k skazance …

W chórowni

papowe wobrazowe knigły k wšědnemu dnju w chórowni, wiźone z wócymi źiśi; we wobrazowych kšomkach su typiske pśedmjaty z chórownje pomjenjone
awtorka: Annett Dźědźikowa
dolnoserbski: Wórša Šołćic
ilustracije: Günter Wongel
wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ
2003, Ludowe nakładnistwo Domowina
ISBN 3-7420-1264-9
Skaz. c.: 0/110/03-1W
płaśizna: 2,50 €

→ k skazance …