Serbšćina ako cuza rěc

Fröbelowa zakładna šula
Wjelcańska droga 9a
03048 Chóśebuz
tel.: 0355/421062
sek20.gs@t-online.de
www.froebel-grundschule-cottbus.de

UNESCO-projektowa šula
21. zakładna šula
W. Budychowa droga 54
03044 Chóśebuz
tel.: 0355/861011
unesco-projekt-schule-cottbus@web.de
21.grundschule-cottbus

Zakładna šula „Wilhelm-Nevoigt“
Europska šula Chóśebuz-Strobice
C. Zetkinowa droga 20
03046 Chóśebuz
tel.: 0355/23101
schule@nevoigt-grundschule.de
www.nevoigt-grundschule.de

Ewangelska zakładna šula „Gottfried Forck“
Strobicańska šulska droga 42
03046 Chóśebuz
tel.: 0355/3555910
buero@ev-schule-cottbus.de
www.ev-schule-cottbus.de

Zakładna šula „Astrid Lindgren“
Na połnocnej kšomje 41
03044 Chóśebuz
tel.: 0355/873458
grundschule11cottbus@t-online.de
www.montessori-grundschule-cottbus.de

Zakładna šula „Erich Kästner“
Puškinowa promenada 6
03044 Chóśebuz
tel.: 0355/791125
info@erichkaestner-gs-cottbus.de
www.erichkaestner-gs-cottbus.de

Europska šula
zakładna šula „Regine Hildebrandt“ Chóśebuz
Th. Stormowa droga 22
03050 Chóśebuz
tel.: 0355/524014
www.rgh-cottbus.de

Zakładna šula „Carl Anwandter“ Kalawa
Lipowa droga 18
03205 Kalawa
tel.: 03541/2259
sekretariat@grundschule-calau.de
www.grundschule-calau.de

Mosaikowa zakładna šula Picnjo
Šulska droga 2
03185 Picnjo
tel.: 035601/22088
mosaik@grundschule-peitz.de
www.grundschule-peitz.de

Gólańska zakładna šula Grodk
Pólna droga 4
03130  Grodk
OT Zelezna
tel.: 03563/5547
heidegrundschule@t-online.de
www.heideschule-spremberg.de

Zakładna šula Kolarjowa góra
Zedlitzowa droga 1
03130 Grodk
tel.: 03563/2595
info@gs-kollerberg.de
www.gs-kollerberg.de

Zakładna šula Libanojce
Šosejowa droga 17
03058   Kopańce (Sprjewja)
tel.: 035605/40085
grundschule-laubsdorf@t-online.de

Schiebellowa zakładna šula
General von Schiebellowa droga 1
03116 Drjowk
tel.: 035602/622
gsd@drebkau-online.de
www.drebkau-grundschule.de

Zakładna šula Kśišow
Dubjański puś 6
03099 Gołkojce
OT Kśišow
tel.: 035604/64129
grundschule.krieschow@schulen.brandenburg.de
www.grundschule.krieschow.de

Comeniusowa zakładna šula Luboraz
Chóśebuska droga 12
15868  Luboraz
tel.: 033671/2226
comenius-gs@lieberose-oberspreewald.de

Wucba serbšćiny ako cuzeje rěcy a dwójorěcna wucba serbšćiny

Serbska šula
Krabatowa zakładna šula Janšojce
Šulska droga 2
03197 Janšojce
tel.: 035607/531
www.krabat-schule.de

Zakładna šula „Mato Kosyk“
Šulska droga 4
03096  Brjazyna
tel.: 035606/40019
info@grundschulebriesen.de
www.grundschulebriesen.de

Zakładna a wuša šula „Mina Witkojc“ Bórkowy (Błota)
Dwórnišćowa droga 10
03096 Bórkowy (Błota)
tel.: 035603/333
info@schule-burg-spreewald.de
www.schule-burg-spreewald.de

Zakładna šula Žylow
Chóśebuska droga 6a
03055 Chóśebuz
OT Žylow
tel.: 0355/873154
sielow-grundschule.cottbus@schulen.brandenburg.de
www.grundschule-sielow.de

Zakładna šula „von-Houwald“ Tšupc
Cerkwina droga 13
15913  Tšupc
tel.: 035475/286
g-von-houwald.straupitz@schulen.brandenburg.de

Šulski centrum „Dr. Albert Schweitzer“
Wuša šula ze zakładnošulskim wótźělenim
Pestalozzijowa droga 12
03226 Wětošow
tel.: 035433/2119
www.vetschau.de/grundschule

Dalej wjeźece šule

Zakładna a wuša šula „Mina Witkojc“ Bórkowy (Błota)
Dwórnišćowa droga 10
03096 Bórkowy (Błota)
tel.: 035603/333
info@schule-burg-spreewald.de
schule-burg-spreewald.de

Šulski centrum „Dr. Albert Schweitzer“
Wuša šula
Pestalozzijowa droga 12
03226  Wětošow
tel.: 035433/2119
oberschule@vetschau.de
www.vetschau.de/grundschule

Wuša šula „Paul Werner“
Dwórnišćowa droga 11
03046 Chóśebuz
tel.: 0355/23727
PaulWernerSchule@gmx.de
www.paulwerneroberschule.de

Dolnoserbski gymnazium
Žylojska droga 37
03044 Chóśebuz
tel.: 0355/381140
sekretariat@nsg-cottbus.de
www.nsg-cottbus.de