WITAJ – dar za Wašo góle

Za starjejše, kenž kśe daś swójo góle do jadneje wótwardowarnje za źiśi ze serbskim pórucenim. Principy imersiwnego wótkubłanja pó koncepciji WITAJ se pśedstajaju a naraźenja se zdźěliju wó tom, kak dejśo pódpěrowaś Wašo góle pśi wuknjenju serbskeje rěcy.