Młodźinske socialne dźěło

Mobilnje po puću wopytujemy młodźinske kluby a skupiny. Tež přez socialne syće w interneće smy z młodostnymi zwjazani. Stejimy jim poboku, hdyž chcedźa swoje ideje zwoprawdźeć a při tym pomoc trjebaja: hdyž ma so wjesnjanosta přeswědčić, zo by młodźinskemu klubej rum k dispoziciji stajił, hdyž pjenjezy za nowy projekt pobrachuja abo hdyž faluje know-how wo tym, kak so towarstwo załoži. Tež hdyž pytaja jednotliwcy radu a nowe perspektiwy, móža so na nas wobroćić. Poradźujemy na městnje, zapřimnjemy, hdźež je trjeba, wujednawamy, informujemy, posrědkujemy přidatnu pomoc a wjedźemy młodźinske skupiny hromadźe.

Městno njeje tuchwilu wobsadźene.