Posrědkowanje serbšćiny w šulach

 

W Swobodnym staće Sakska a w kraju Braniborska su poskitki k nawuknjenju serbšćiny w šuli zakonsce zakótwjene. Natwarjejo na přiswojenje serbskeje rěče w pěstowarnjach poskićuja šule nawuknjenje serbšćiny we wšelakich formach. Zaměry a zakładne principije drje su w Sakskej a Braniborskej samsne, jich přesadźenje pak je zdźěla rozdźělne. Při tym Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje ze swojej wotnožku w Choćebuzu z přisłušnymi gremijemi a ze zamołwitymi we woběmaj krajomaj wusko hromadźe dźěła.

Zhromadne zaměry a zakładne principije:
  • nawuknjenje cuzeje resp. druheje rěče nimo swojeje maćeršćiny
  • wosebite wuwučowanske a wuknjenske metody, kotrež aktiwnu dwurěčnosć spěchuja
  • serbska a němska rěč a kultura tworitej charakter šulskeho žiwjenja a wšědneho šulskeho wotběha
  • wjedźenje k interkulturelnym kompetencam kaž tolerancy, akceptancy, kedźbliwosći a regionalnej zhromadnosći serbskich a němskich swójbow
  • mnohostronske cyłodnjowske poskitki a zwonkašulske aktiwity, kotrež nałožowanje a skrućenje serbskeje rěče podpěruja
Posrědkowanje serbšćiny

Lěpšiny dwu- a wjacerěčnosće
 
Dwu- a wjacerěčnosć – njewotwisnje wot toho, hač jedna so wo dwurěčnosć regionalneje, mjeńšinoweje abo swětoweje rěče –
  • spěchuje intelektualnu wukonliwosć powšitkownje: analytiske, abstraktne, přirunowace a kreatiwne myslenje
  • spěchuje powołanske wuwiće
  • wolóža nawuknjenje dalšich rěčow
  • wolóža wotkryće dalšich rěčow a kulturow.
Prěnje mjezywuslědki ewaluacije w lětnikach 1 do 4 zakładnych šulow wobkrućeja prawosć koncepcionelneho wusměrjenja a docpěće stajenych cilow.

 


Poradźowanja za staršich

Za staršich, kotřiž sej za swoje dźěći serbskorěčne kubłanje přeja, poskićuje Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje poradźowanske rozmołwy – a to w Serbskej kulturnej informaciji na Póštowym naměsće 2:

póndźelu 10:00–15:00 hodź.
wutoru 10:00–15:00 hodź.
srjedu 10:00–15:00 hodź.
štwórtk 10:00–17:00 hodź.
pjatk 10:00–15:00 hodź. kaž tež po dorěčenju.

Abo wobroćće so na nas telefonisce pod čisłom 03591 / 550 400.