Serbscy prózdninscy pomocnicy w pěstowarnjach

W zašłych lětach bě Rěčnemu centrumej WITAJ móžno, w lěćnych prózdninach hornjoserbskich maćernorěčnych šulerjow, wukubłancow a studentow do pěstowarnjow słać, zo bychu serbšćinu wuknjacym dźěćom nimo kubłarki přidatny serbskorěčny partner byli. Poskitk serbskorěčnych pomocnikow dóstawaja w prěnim rjedźe pěstowarnje z jednej abo dwěmaj WITAJ-skupinomaj, přewažnje w kónčinach, hdźež serbšćina wšědny dźeń hižo tak prezentna njeje. Runje w dowolowym času su tute kubłanišća dźakowne za kóždužkuli pomoc, wosebje w času, hdyž je serbska kubłarka w dowolu a njeje dalšeje koleginy, kiž by serbskorěčne kubłanje w skupinje zaručić móhła.

Młodźi prózdninscy pomocnicy wěnuja so w prěnim rjedźe serbskej komunikaciji z dźěćimi, kiž chcedźa tutu rěč nawuknyć. Woni sej z nimi hraja, wobhladuja sej z jednotliwcami dźěćace knižki atd. – při tym stajnje wjele rěčo.

Rěčny centrum WITAJ tutu rěč spěchowansku naprawu we wothłosowanju z pěstowarnjemi a jich nošerjemi koordinuje a financuje.