Intensiwny kurs čěšćiny
 
Program intensiwneho kursa čěšćiny 1.–6. awgusta 2016

wučer: Pavel Šlechta, wot čěskeho knježerstwa pósłany wučer čěsćiny w Budyšinje
městnosć: Rěčny centrum WITAJ, Radlubinowa 23, 01920 Smjerdźaca

Póndźela, 01.08.

9:00–10:30 hodź., 10:45–12:15 hodź., 13:00–14:30 hodź.: wučba čěšćiny
15:00–16:30 hodź.: přednošk (w čěšćinje): Milan Hrabal "Čěsko-łužiske poćahi w literaturje"
17:00–18:00 hodź.: zhromadne spěwanje čěskich spěwow – zabawne popołdnjo z Jurjom Smołu w Dučmanec hosćencu

Wutora, 02.08. 

9:00–10:30 hodź., 10:45–12:15 hodź., 13:00–14:30 hodź.: wučba čěšćiny
10:45–12:15 hodź.: přednošk (w čěšćinje): PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. "Čěsko-hornjoserbske uniwersitne kontakty"
19:00–20:30 hodź.: filmowy wječork

Srjeda, 03.08. 

09:00 hodź.: wotjězd z Chrósćic (farski dwór) do Ústí nad Labem
10:30 hodź.: wobhladanje města
12:00 hodź.: započatk měšćanskeje rallye
13:00 hodź.: wobjed
14:00 hodź.: wopyt měšćanskeho muzeja
15:30 hodź.: wopyt wustawa słowjansko-germanskich studijow
17:00 hodź.: wuchodźowanje po měsće
ca. 20:30 hodź.: přijězd do Chrósćic

Štwórtk, 04.08. 

9:00–10:30 hodź., 10:45–12:15 hodź., 13:00–14:30 hodź.: wučba čěšćiny
15:00–16:30 hodź.: přednošk (w čěšćinje): Richard Bígl, Ph.D.: "Společnost přátel Lužice, čěsko-serbske kontakty”
19:00–20:30 hodź.: filmowy wječork

Pjatk, 05.08.

9:00–10:30 hodź., 10:45–12:15 hodź., 13:00–14:30 hodź.: wučba čěšćiny
15:00–16:30 hodź.: přednošk (w čěšćinje): Jana Maláková: "Změna w ČR, přistup do EU" 
wot 17:00 hodź.: zhromadne warjenje po čěskich receptach – kulinariski wječork z Ditu Ryćerjowej

Sobota, 06.08.

9:00–10:30 hodź., 10:45–12:00 hodź.: wučba čěšćiny
12:00-12:15 hodź.: přepodaće wobdźělenskich wopismow

Móže so stać, zo so program w detailach hišće změni.

Wučbne materialije staja so wobdźělnikam k dispoziciji.

Wobdźělenski popłatk: 100,- € (studenća: 70,00 €)