Rěčne kursy čěšćiny

Wječorne kursy čěšćiny

termin: stajnje póndźelu 17:00–18:30 hodź. 
městnosć: Radlubinowa 23, 01920 Smjerdźaca
wučer: Pavel Šlechta

termin: stajnje wutoru 16:30–18:00 hodź. (za pokročenych)
městnosć: Serbski dom, Póštowe naměsto 2, 02625 Budyšin
wučer: Pavel Šlechta

termin: stajnje srjedu 17:15–18:45 hodź. (za započatkarjow)
městnosć: Serbski dom, Póštowe naměsto 2, 02625 Budyšin
wučer: Pavel Šlechta

 


Aktualne: Stipendije za měsačny kurs čěšćiny w Čěskej

Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny

• wot 28.7. do 25.8.2017 na Karlowej uniwersiće w Praze (4 tydźenje)
• wot 21.8. do 8.9.2017 na Juhočěskej uniwersiće w Českich Budějovicach (3 tydźenje)

Maće-li zajim, sposrědkujće wupjelnjeny přizjewjenski formular (prošu jenož tutón wužiwać!) hač do 15.03.2017 Rěčnemu centrumej WITAJ. Nimo toho připołožće krótki žiwjenjoběh (čěsce a jendźelsce) kaž tež krótku argumentaciju (serbsce), čehodla so wo stipendij požadaće. Hladajo na wobmjezowanu ličbu k dispoziciji stejacych stipendijow rozsudźi RCW, komu so próstwa přizwoli. RCW sćele wubrane přizjewjenja na wotpowědnu zamołwitu instancu Čěskeje republiki dale a doporučuje njepřizwolenych zajimcow jako narunanskich kandidatow. Maće-li prašenja, wobroćće so na nas!

 


Aktualne: Stipendije za studij w Čěskej

Přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ móža so (přichodni) studenća a doktorandźa požadać wo jedno- abo dwusemesterski studij na jednej čěskej uniwersiće. Dokładne informacije podawaja so pod www.msmt.cz. Zajimcy njech wupjelnja na tutej internetowej stronje přistupne formulary, wobstaraja sej dalše trěbne podłožki a wotedaja wšitko w RCW hač do 15. měrca 2017. RCW zorganizuje potom hišće trěbne doporučenje a sposrědkuje podłožki wotpowědnym zamołwitym instancam. Maće-li prašenja, wobroćće so na nas!

 

Intensiwny lěćny kurs čěšćiny 

Lětnje poskićuje Rěčny centrum WITAJ w poslednim tydźenju lětnich prózdnin tydźenski intensiwny kurs čěšćiny. Tutón wotměwa so w Smjerdźacej. Pavel Šlechta jón nawjeduje. 

termin: posledni tydźeń lětnich prózdnin
městnosć: Radlubinowa 23, 01920 Smjerdźaca
wučer: Pavel Šlechta