Projekty w Internaće Serbskeho gymnazija Budyšin

 

Video-Tea
Jara woblubowane su filmowe meditacije k etiskim temam a aktualnym problemam młodostnych. Po filmje diskutuja šulerjo pod nawodom knjenje Marje Kubicoweje wo temje.
 
Organizacija a přewjedźenje serbskich swjedźenjow
Přihot programa na přiwzaću dźewjatkow, mejestajenju a -mjetanju kaž tež póstnički serbskeho gymnazija leži tradicionalnje w zamołwitosći šulerjow 12. lětnika. Tu móža woni swoje talenty na najwšelakoriše wašnje nałožować, njech je to přez hraće na instrumentach, spisanje tekstow, komponowanje, paslenje abo předstajenje skečow.  
 
Debjenje jutrownych jejkow
W tydźenjach do jutrow maja zajimowani šulerjo składnosć, jutrowne jejka wóskować. Něchtóžkuli wuspyta so k prěnjemu razej, za druhich słuša to tradicionalnje k přihotam na jutry. 
 
Wopyt serbskeho dźiwadłoweho předstajenja
Kulturne žiwjenje w měsće Budyšin skići mj. dr. móžnosć wopyta serbskich dźiwadłowych předstajenjow. Nastork k tomu dóstanu šulerjo přez wotpowědne poskitki. 
                 
Domyswjećenje a zabawny wječork z tachantskim fararjom Witom Sćapanom
Hajenje nabožneho žiwjenja, ekumeny a mjezsobneje tolerancy mjez wobydlerjemi internata słuša k internatnemu žiwjenju. Tohodla wotměwa so kóždolětnje domyswjećenje, kotremuž so zabawny wječork přizamknje.
                 
Ludowe wuměłstwo
Pod nawodom knjenje Weroniki Suchoweje wot Spěchowanskeho towarstwa za serbsku kulturu móža sej zajimowane holcy swójski družči sačk tykać. Nawuknjenje techniki žada sej  wušiknosć a wutrajnosć. 
 
Hornčerjenje w dźěłarni gymnazija
Rjemjeslniscy zajimowani šulerjo móža hornčerjenje nawuknyć a při tym swoju cyłu kreatiwitu nałožować.
 
Přednošk
Serbski krosnowar Achim Mič přednošuje wo swojich dožiwjenjach we wysokich horach. Při tym zhonja šulerjo něštožkuli zajimaweho wo rjanosćach swěta a wo cuzych kulturach a krajinach.
 
Sport
Wšitcy, kiž rady sportuja, maja k tomu tydźensce w ćěłozwučowarni składnosć - njech je to při gymnastice, wolejbulu abo basketbulu. K wjerškam šulskeho lěta słušeja billardowy, blidotenisowy a škotowy turněr.  
     
Aquafitnes
K zdźerženju strowoty dóstanu internatni wobydlerjo składnosć, so w Röhrscheidtowej kupjeli na kursu wodoweje gymnastiki wobdźelić.