Projekt "Fit a sylni w žiwjenju"

 

   

"Fit a sylni w žiwjenju" je zhromadny projekt Rěčneho centruma WITAJ a Syće za dźěćace a młodźinske dźěło Biskopicy.

Projekt přewjedźe so wot decembra 2008 hač do februara 2009 w hortach serbskich zakładnych šulow kaž tež w Serbskej zakładnej šuli "Dr. Marja Grólmusec" Radwor.

Dwurěčny prewentiwny projekt wobsteji z dweju dźělow: Ze šulerjemi 1. a 2. lětnika wobjednawa so tema "Rěč ćěła",   šulerjo 3. a 4. lětnika pak zaběraja so z temu "Kurjenje". W rozmołwje, z hrami a z pomocu dźěłowych łopjenow rozestajeja so dźěći z tematiku.

Za němskorěčny dźěl běše Cordula Schurz wot Syće za dźěćace a młodźinske dźěło zamołwita, serbskorěčny dźěl přewzaštej Katharina Jurkowa resp. Michaela Hrjehorjowa z Rěčneho centruma WITAJ.