Projekty za młodźinu

Młodźinska nasćěnowa protyka 2016

 

 

 

 

 

 

 


"Perfektny_running_dinner_2012" - młodźina wari za młodźinu
 
Hranične_nazhonjenja_w_prózdnjeńcach - wulět do Sakskeje Šwicy

Dźeń wotewrjenych duri w Smjerdźacej

Dźěćaca zabawa na wjesnym swjedźenju w Smječkecach

Open-air-kino a Lěćny swjedźeń pod kopcami we Wotrowje

Europeada 2012 – Njejsće sami, my smy z wami
projekt k skrućenju a spěchowanju wuznaća identity mjez serbskej młodźinu w ramiku Europskich koparskich mišterstwow awtochtonych narodnych mjeńšinow

48h-akcija 2012
čestnohamtski angažement młodostnych z Worklec, Smječkec a Wotrowa w srjedźišću zjawnosće

Budyšin lubuje pisanosć
kreatiwny poskitk na wobydlerskim a swójbnym swjedźenju dnja 1. meje 2012 na Žitnych wikach w Budyšinje