Mobilne młodźinske dźěło

 

We wobłuku mobilneho młodźinskeho dźěła chcemy kontakt k młodźinje we wokrjesu Budyšin, wosebje w gmejnach Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe" nawjazać a prawidłownje do młodźinskich klubow jězdźić, kaž tež kliki a skupiny wopytować. Podpěrujemy a poradźujemy młodostnych, skićamy poskitki za wólny čas, přewjedźemy zhromadnje projekty a plećemy syće mjez młodostnymi na kraju. Wažne nam je, zo móžemy naše poskitki tež w serbskej rěči přewjesć.

Poradźowanje, podpěra a přewod młodostnych měrja so na přikład na wuwiće swójskich cilow a žiwjenskich perspektiwow na kraju, na problemy z přećelemi, swójbu a šulu, z wukubłanjom abo powołanjom. Pytamy zhromadnje za rozrisanjemi a móžnosćemi, informujemy a nawjazujemy za młodostnych kontakt k dalšim pomocnikam. Samozrozumliwe za nas je, zo so informacije rozmołwow na třećich dale njedadźa. Sprawny wobchad a dowěra stej nam jara wažnej.

Dale chcemy zhromadnje z młodostnymi projekty na nohi stajić, ale jich tež při zwoprawdźenju swójskich idejow a zarjadowanjow podpěrać. Podamy zdobom informacije k aktualnym zarjadowanjam, projektam a dalekubłanjam we wokrjesu Budyšin.

Franciska Zopic
f.soppa(at)jugendsozialarbeit-witaj.de

tel.: 0170 1559925

Tobias Bulank
t.bulank(at)jugendsozialarbeit-witaj.de

tel.: 0175 7541985