Wěcna wučba

Budyšin a wokolina
dźěłowy zešiwk k zeznaću Budyšina jako wokrjesneho města a srjedźišća Serbow kaž tež wokoliny

Kołowokoło kolesa  
dźěłarnička, 3. a 4. lětnik

Mlóč 1    nowe
dźěłowa kniha za Saksku, 1. lětnik
 
Mlóč 2
wěcna kniha za Saksku, 2. lětnik
 
Mlóč 2
dźěłowy zešiwk, 2. lětnik
 
Mlóč 3
wěcna kniha za Saksku, 3. lětnik
 
Mlóč 3
dźěłowy zešiwk, 3. lětnik
 
Mlóč 4
wěcna kniha za Saksku, 4. lětnik
 
Mlóč 4
dźěłowy zešiwk, 4. lětnik
 
Ptački w našej domiznje
dźěłarnička
 
Serbske wjes něhdy / Das sorbische Dorf früher
domiznowědny přewodnik za šulerjow
 
Woda - drohotny pokład     nowe
dźěłarnička, 2. do 4. lětnik
 
Zwěrjata w zymje
dźěłarnička
 
 
 

Dokładniše podaća k wučbnym materialijam namakaće w katalogu "Poskitk materialijow 2015/2016"