Wó nas

 

Rěcny centrum WITAJ jo samostatne wótźělenje Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z. t. Wón jo se załožył w lěśe 2001. Swójo sedło ma w Budyšynje. W Chóśebuzu jo wótźělenje za Dolnu Łužycu.

Naš nadawk jo, aktiwity k zdźaržanju a rozšyrjenju serbskeje rěcy wuwijaś. Pśi tom glědamy wósebnje na žywe a awtentiske pósrědnjenje serbskeje rěcy w źiśownjach a šulach. Źiśi a młodostne maju móžnosć, serbsku rěc na wusokem niwowje nawuknuś. Teke źiśi z nimskorěcnych starjejšynych domow mógu rěc rozměś a powědaś nawuknuś. Rěc se pósrědnja na zakłaźe wupokazanych metodow.

Za wšyknych serbski wuknjecych wuwijamy moderne a atraktiwne wuknjeńske srědki a organizěrujomy projekty z wólnocasnym charakterom kaž teke specifiske rěcne kurse.

My pśewóźujomy a wabimy za serbskorěcne pedagogiske źěło w źiśownjach a šulach na zakłaźe wědomnostnych pśepytowanjow a póraźujomy praktikarjow w jich wšednem źěle.

Ako nosaŕ internatowu dawamy gymnaziastam druge doma, źož wuwijaju se k samostatnym wósobinam a źož dožywjaju serbskorěcnu zgromadnosć ako gódnotnu wósebnosć, na kótaruž su gjarde a kótaraž wobwliwujo jich identitu.

Rěcny centrum WITAJ financěrujo se pśez Załožbu za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pśipłaśonki Zwězka, Lichotnego stata Sakska a kraja Bramborska.