Projekty

 

Rěcny centrum WITAJ póbitujo serbskorěcne projekty za pśedšulski a šulski wobłuk a za lichy cas źiśi a młodostnych. Zaměr jo, wšyknym starstwowym kupkam něco zajmnego pórucyś. Někotare projekty su tak koncipěrowane, až se teke starjejše, stare mamy a stare nany wobźěliś mógu.