Filmy Rěcnego centruma WITAJ

 

Wabjeński film

WITAJ
wabjeński film wó WITAJ-projekśe w Górnej a Dolnej Łužycy a wó dalejwjeźenju dwójorěcnego wótkubłanja w šuli
produkcija: MCS GmbH Sachsen
8 min, w nimskej rěcy
2007, Rěcny centrum WITAJ

 
 

Synchronizěrowane filmy

 
Gilles (górnoserbski)
 
grajny film, 85 minutow
za źiśi wót 6 lět
Belgiska 2005
režija: Jan Verheyden
knigły: Ed Vanderweyden
pśełožk: Lubina Hajduk-Veljkovićowa
synchronizacija: Michał Cyž, SAEK
redakcija: Michaela Hrjehorjowa, RCW

"Gilles" jo wjelgin cuśiwy a wuběrnje graty źiśecy film, kótaryž wobjadnawa temy kaž smjerś, lubosć, pśijaśelstwo a pytanje za swójskeju žywjeńskeju drogu. Na Mjazynarodnem źiśecem festiwalu 2006 w Kamjenicy jo se film z tśimi mytami wuznamjenił, mjazy drugim z mytom mjazynarodneje źiśeceje jury. Wěcej informacijow how.

 

Karla a Katrina (górnoserbski)

grajny film, 85 minutow

Danska 2009

režija: Charlotte Sachs Bostrup

knigły: Ina Bruhn

synchronizacija: Michał Cyž (SAEK)

redakcija: Michaela Hrjehorjowa (RCW)

Wěcej informacijow how.

 

 

 

Ruudi (górnoserbski)

grajny film, 97 minutow
za źiśi wót 6 lět
Estiska 2006
režija: Katrin Laur
knigły: Aare Toikka, Aarne Mägi, Katrin Laur
pśełožk: Božena Braumannowa
synchronizacija: Michał Cyž (SAEK)
redakcija: Michaela Hrjehorjowa (RCW), Madlenka Šołćic, Michał Cyž

Wěcej informacijow how.

 
 

Sedymy wron / Sedmy rapak (dolnoserbski a górnoserbski)

animaciski film pó serbskej powěsći wo Krabaśe, 72 minutow
za źiśi wót 8 lět
Nimska 2011
režija: Jörg Herrmann
knigły: Jörg Hermann, Heda Gehm
synchronizacija: Michał Cyž (SAEK)

Wěcej informacijow how.

 
 
 
 

Filmy wót źiśi za źiśi (w dolnoserbskej rěcy)

 
Lětnje pśewjeźo se filmowy projekt – za wobźělnikow/-ce serbskeje a bilingualneje wucby dobra móžnosć, dolnoserbsku rěc nałožowaś a rěcne znaśa skšuśiś. Wuslědki projekta namakajośo > how

margin: 0px;